Verbindend Communiceren

Verbindend Communiceren is voor mij communiceren vanuit mijn hart waarbij het mijn intentie is om zo zuiver mogelijk te communiceren, zonder oordelen, aannames, analyses, interpretaties en veronderstellingen. Ik haal de kern uit een verhaal en hoor dat zonder het op mezelf te betrekken. Heb jij ook de wens om op een meer verbindende manier in contact te zijn en blijven met anderen? Dan kan Verbindend Communiceren daar een bijdrage aan leveren.

Achter alles wat ik zeg of doe ligt een wens om dat geregeld te krijgen wat ik graag wil bereiken. Hoe ik dat in het verleden uitte was niet altijd even doeltreffend, en werd al snel anders begrepen dan ik bedoelde. Daar ligt de basis van Verbindend Communiceren; wat leeft er in jou, en wat leeft er in mij. En hoe kunnen we beide invulling geven in wat er voor ons wenselijk is. Een relatie met de ander onderhouden op basis van wederzijds respect, even waardigheid en harmonie.  Dat is soms een uitdaging.

Ter illustratie

Als ik boos wordt op mijn zoon omdat hij zijn vuile kleding in zijn kamer op de grond laat liggen, en ik eis dat hij dat nu direct opruimt, krijg ik vaak een geïrriteerd; jaa, ik zal het zo doen! (niet dus!!)

Wanneer ik hem uitleg dat ik graag zou willen dat hij het opruimt zodat ik zijn spullen kan wassen en hij die fijne trui straks weer kan dragen, dan zal hij er zeker het nut van inzien. (Ik voel mij dan vervuld omdat ik voor hem kan zorgen en kan bijdragen aan zijn welzijn.)